اخبار و مقالات روانشناسی

ابزارهای جنگیدن برای نجات زندگی را بیابید

مردان آگاه باشندکه برای داشتن یک رابطه جنسی خوب نیاز است در سایر جنبه های زندگی هم مهربان بمانند، پیش شرط های شروع رابطه جنسی را از یاد نبرید در غیر این صورت سلاحی برای نجات زندگی خود پیدا نخواهید کرد.

جرقه های آتش زا

تصور کنید موضوعی پیش می آيد، در مورد تربیت فرزند، خرید وسیله، رفتن به مسافرت، دیدن اقوام و دوستان و یا صدها مورد دیگر؛ زن و مرد شروع به مکالمه می کنند؛ و نظرهای مختلفی را بیان می کنند ولی نمی توانند تصمیم واحدی بگیرند، کم کم این مکالمه به ظاهر ساده و خاکستر نما تبدیل به شعله های آتش می شود.

جنگ و دعوا