خدمات مشاوره

آیا به دلیل عدم تمایل شریکتان به رابطه جنسی، بدخلقی می کنید؟

اولین عکس العملی که در مواجهه با مخالفت شریک جنسی تان انتخاب می کنید چیست؟ شاید "انتخاب" واژه مناسبی به نظرتان نیاید، اما درست است؛ شما دقیقا انتخاب می کنید که چگونه فکری در مقابل اتفاق ها داشته باشید. "آویسا خبیری - سکس تراپیست و زوج درمانگر "

عاشقانه
رابطه جنسی و حق انتخاب

وقتی زوج ها برای اولین بار رابطه جنسی را آغاز می کنند ، خیلی دست به عصا و حساب شده پیش می روند! اما؛ به مرور روابط جنسی را حق خود می دانند و احساس می کنند که هر زمانی تمایل به برقراری رابطه داشتند، آن زمان همان فرصتی ست که باید به عمل بیانجامد. "آویسا خبیری - سکس تراپیست و زوج درمانگر"

رابطه زناشویی
مشاوره جنسی چیست؟

یک مشاور یا درمانگر جنسی می تواند یک روانشناس، روانپزشک و یا سکستراپیست باشد. چنین کسی تخصص و تجربه ی علمی کافی در زمینه ی روابط روحی و عاطفی زن و مرد و همچنین دانش کافی و به روز شده در زمینه ی چگونگی فعالیت مغزی و هورمونی و اندام های جنسی آنها دارد.

سکس تراپی