خدمات مشاوره

ازدواج با کسی که قبلا ازدواج کرده خوب است یا بد؟

دختر یا پسر جوانی که یک بار ازدواج کرده و در این راه شکست خورده با شما حتی اگر روابط زیادی را هم تجربه کرده باشید، تفاوت هایی دارد. او بعضی آزمون و خطا ها را انجام داده و در مواردی مانند داشتن جاذبه ی جنسی و شخصیتی از شما کاربلد تر است.

طلاق
تکمیل کننده شریک زندگیتان هستید یا الهام بخش و انگیزه ساز یکدیگر؟

چرا او؟ چون او مرا کامل می کند. این جمله قسمتی از یک داستان عاشقانه است. اعتقادی رمانتیک که تنها یک فرد ایده آل که کاستی های من با او تکمیل می شود، مرا خوشبخت خواهد کرد.

دوست
چه زمانی برای مشاوره قبل از ازدواج مناسب تر است؟

این موضوع از سنین بلوغ به اوج اهمیت خود می رسد و فکر کردن به آن تا زمانی که فرد مجرد است ادامه دارد، حتی در سالخوردگان یا افرادی که ازدواج های نا موفق داشته اند و دوباره به دوران مجردی برگشته اند.

مشاوره قبل ازدواج