تکمیل کننده شریک زندگیتان هستید یا الهام بخش و انگیزه ساز یکدیگر؟

دوست

تکمیل کننده شریک زندگیتان هستید یا الهام بخش و انگیزه ساز یکدیگر؟

 

چرا او؟ چون او مرا کامل می کند.

این جمله قسمتی از یک داستان عاشقانه است. اعتقادی رمانتیک که تنها یک فرد ایده آل که کاستی های من با او تکمیل می شود، مرا خوشبخت خواهد کرد. این مفهوم همسرایده آل یک ایده ی قدیمی و محبوب است که در ادبیات، شعر، مذهب و فلسفه به شکل پر رنگ تری به چشم می خورد. مانند عشق در نگاه اول که همان تجربه ی ارتباط عمیق و ناشناخته ای است که در اوایل یک رابطه ناگهان ما را درگیر خود می کند و البته ممکن است خطراتی نیز به همراه داشته باشد.

چنین دیدگاهی این باور را به ما می دهد که در جایی فردی ایده آل برای همسری من وجود دارد که می تواند برای همیشه مرا کامل کند و روزی سرنوشت ما را بر سر راه هم قرار خواهد داد. این باور باعث می شود ما هیچ اقدام قاطعی برای پیشرفت خود انجام ندهیم و منتظر یک رعد و برق عاشقانه بمانیم.همچنین این فکر و باور ممکن است موجب وابستگی ما به آن فرد شود به طوری که ما به جای حرکت به سمت رشد و یادگیری تماما به او تکیه می کنیم  تا آنچه را که فاقد آن هستیم با او تشکیل دهیم. دراین رابطه ما بالغ نمیشویم و رابطه ما رو به زوال است.

اما یک رابطه ی سالم با یک نوع وابستگی متمایز مشخص می شود که در آن ما به عنوان شراکای زندگی به جای مکمل بودن برای هم، موجب رشد یکدیگر می شویم. هر کدام از ما در تلاش برای رشد و یادگیری مهارت های فردی و اجتماعی به خود و شریک عاطفی مان کمک می کنیم تا مدام در حال بهتر شدن باشیم. در این رابطه ما با درک متقابل صمیمیت شریک خود از حمایت او برای بهتر شدن بهره مند می شویم و این موجب می شود هم به صورت فردی و جداگانه و هم به عنوان زوج به رشد و بلوغ برسیم.

بهار پولاد - مشاوره فردی و ازدواج


ارسال دیدگاه