چه زمانی به مشاوره خانواده نیاز است؟

خانواده

مشاوره خانواده چیست؟

اولین و مهمترین نهاد اجتماعی که با ازدواج شکل می گیرد و ما در آن قرار می گیریم و حتی می توانیم در تشکیل آن نقش داشته باشیم، خانواده است. خانواده بیشترین تاثیر را در زندگی ما دارد ولی ما هیچگونه حق انتخابی در مورد اعضای آن نداریم. اگرچه این موضوع که در چه خانواده ای با چه افراد و چه اعتقاداتی متولد می شویم در اختیار ما نیست با این حال این موضوع سبب نمی شود که از موضوعاتی که می توانیم در آنها نقش داشته باشیم هم چشم پوشی کنیم و یا به سادگی بگذریم.

چیزی که شخصیت ما را می سازد از دو منبع سرچشمه می گیرد، ژنتیک و محیط، این دو عنصر مهمی که باز هم مربوط به خانواده می شود. به هر حال حتی اگر هیچ گاه پدر و مادر خود را ندیده باشیم باز هم وراثت کار خود را خواهد کرد و ما خصوصیات ظاهری و شخصیتی خاصی را از آنها به ارث خواهیم برد.

پس از آن نوبت به محیط می رسد که کار خود را شروع کند. خانواده اولین و مهمترین محیط رشد و پرورش ما است که می تواند حتی خصوصیات ژنتیکی ما را هم تحت تآثیر قرار دهد. پژوهشگران و روانشناسان زیادی سال هاست در زمینه ی شناخت انسان ها و الگوی رفتاری آنها در اجتماع به خصوص خانواده به تحقیق و بررسی پرداخته اند و به نتایج گران بهایی دست یافته اند.

خانواده ها با مسایل و اتفاقات زیادی رو به رو هستند. مانند زمانی که زن و شوهر در مورد مسِله ای مهم و اساسی با اختلاف نظر جدی رو به رو می شوند و یا در مورد چگونگی رفتار با فرزندشان دچار تردید می شوند. یا مانند زمانی که در زندگیشان با دخالت های بستگان نزدیک مواجه می شوند و یا در رابطه شان احساس نا امنی و بی اعتمادی نسبت به همسرشان پیدا می کنند.

در اینجا داشتن مهارت ها و دانسته های مفیدی که امروزه می تواند به راحتی توسط متخصصان مشاوره خانواده در اختیار ما قرار گیرد ما را برای مقابله با ضربه های روحی و عاطفی ناشی از این مشکلات و چالش ها آماده و توانمند می سازد. در این زمینه مشاوره تلگرامی با من بگو آماده ی پاسخگویی به سوالات شماست.


ارسال دیدگاه


مطالب مرتبط