زنان با مشاهده تصاويرى از نوزادان خندان، تمایل پیدا می کنند که زودتر ازدواج كنند!

نوزاد خندان

زنان با مشاهده تصاويرى از نوزادان خندان، تمایل پیدا می کنند که زودتر ازدواج كنند!

پژوهشگران در دانشگاه كريستين تگزاس مداركى يافتند از اينكه تماشا كردن عكس نوزادان خندان، زنان را برمى انگيزد كه بخواهند زودتر ازدواج كنند، هرچند مردان اينچنين نيستند.

یک آزمایش اولیه بر روی 122 دانشجوی ازدواج نکرده نشان داد زنانی که در معرض نمایش عکس هایی از نوزادان خندان بودند نسبت به زنانی که در معرض تصاویر دیگری غیر از کودکان بودند، تمایل پیدا کردند که زودتر ازدواج کنند. بعد از آن یک آزمایش پیگیری بر روی 294 بزرگسال در امریکا، یافته های اولیه را تکرار کرد. زن ها با مشاهده ی عکس های نوزادان تقریبا 3 سال زودتر از مردان تمایل به ازدواج پیدا کردند. همچنین پژوهشگران شواهدی یافتند که نشان می داد زنانی که نوزادان خندان را مشاهده کردند، تمایل داشتند افکار مثبت تری نسبت به کودکان داشته باشند. اگرچه در این آزمایش ها، تماشای عکس نوزادان تمایل زنان به ازدواج زودتر را به میزان قابل توجه و معنی داری افزایش داد، ولی بر مردان تاثیر کمی داشت.

بر اساس این آزمایش ها و با توجه به يافته هايي كه در نشريه ى "شخصيت و تفاوت هاى فردى" در امریکا منتشر شده است، نگرش ما نسبت به رويداد هاى مهم زندگى لزوماً قطعى و تغيير ناپذير نيستند.
نویسنده ی این مطالعه، كارلوس جى لرد، مى گويد: افراد عادى و بسيارى از روانشناسان معتقدند كه نگرش ها، يا لااقل نگرش ها در مورد موضوعات مهم، مانند كوه هاى يخ هستند، آنها به ندرت تغيير مى كنند و تغييراتشان نيز روند بسيار آهسته اى دارد. این نوع تفكر مى تواند گمراه كننده و خطرناك باشد، ما را آشفته و ناراحت كند و حتی بعضى أوقات باعث شود مسایل در دید ما خيانت به نظر آیند. مانند زمانى كه سياستمداران ناگهان سياست هايى را كه در زمان تبليغات انتخاباتى ازآنها انتقاد مى كردند، بپذيرند و به كار گيرند، كارفرمايان شرايط كسب و كار جديد و متفاوت با چيزى كه افراد را براى آن جذب كرده بودند به آنها تحميل كنند و يا زوج هاى عاشق ناگهان تصميم خود را براى ازدواج تغيير دهند.
لرد مى گويد: هدف پژوهش من در ٤٠ سال گذشته كمك به مردم عادى براى درك اين موضوع بوده است كه خودشان و ديگران داراى نگرش هايي بسيار انعطاف پذير و قابل انطباق هستند و اين نگرش ها از آنچه شخص در آن لحظه به آن فکر می کند سرچشمه می گیرد. او می گوید: نگرش ها، که به عنوان واکنش ها و پاسخ های ارزشمند مردم تعریف می شوند، احکامی قطعی و تغییر ناپذیر نیستند. اگر نگرش نسبت به یک اقدام مهم، مثل ازدواج، فقط به این دلیل که دیدن عکس، افکاری دوست داشتنی تر در مورد داشتن بچه به ذهن می آورد، قابل تغییر است و اگر افکاری از داشتن بچه، ازدواج را برای یک جنس خیلی و برای جنس دیگر کمتر مطلوب و خواستنی می کند، پس پافشاری بی خردانه بر افکار کوچک ذهنی زشت و بی معنی است. به همین دلیل ما افراد، اشیا و مفاهیم را به خوبی و به صورت انعطاف پذیری ارزیابی می کنیم و از اینکه دیگران هم این کار را به خوبی انجام دهند شگفت زده نمی شویم.

هنوز هم بعضی از مردم از خودشان و دیگران توقع و درخواست یک ثبات و استقامت بی خردانه و ابلهانه را دارند و بعضی از روانشناسان انتظار دارند دیگران نیز مانند آنها فکر کنند و باور داشته باشند که نگرش ها مانند موجوداتی اسرار آمیز هستند که در جایی درون سر یک فرد نشسته اند و هر کاری که او انجام می دهد را به او یاد می دهند و دیکته می کنند.

لرد اضافه می کند: مطالعات زیادی در این زمینه انجام خواهد شد تا دیدگاه شکل گرفته در مورد "نگرش" تغییر کند. همانطور که کورت لوین، پدر روانشناسی اجتماعی، تقریبا در90 سال پیش استدلال کرد، در تغییر "نگرش" برای گذر از افکار ارسطویی به گالیله ای زمان زیادی طی خواهد شد.

مقاله ی حاضر ترجمه ای است از پژوهشی با عنوان "تفاوتهای فردی در تأثیر تصاویر کودک بر نگرش نسبت به ازدواج" که توسط "کریستوفر جی هلند" و "سارا ای هیل" در دانشگاه کریستین امریکا انجام گرفته است.

بهار پولاد - مشاوره فردی و ازدواج

donya

kheili khub budارسال دیدگاه